Tiivistelmä ammatillisesta arvoperustasta

Turvallisuusalan yhteiskunnallisena päämääränä viranomaisten ja muiden kanssa on turvata ihmisten elämän laatu sekä varmistaa yritysten toiminnan häiriöimättömyys ja yhteiskunnan toimivuus. Myös elinympäristön viihtyvyys ja turvallisuus kuuluu turvallisuusalaan. Ammattieettiset arvot ja periaatteet ohaavat turvallisuusalaa ja näitä ovat esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittaminen, tasa-arvo, luotettavuus ja rehellisyys. Turvallisuus on inhimillinen perus tavoite ja se voidaan määrittää hyvien ja tärkeinä pidettyjen asioiden ennustettavuutena.

Hyvien asioiden ennustettavuuden vaarantuminen luo turvattomuutta. Turvattomuus on hyvinvoinnin vajetta ja se voi ilmetä esimerkiksi pelkoina ja huolestuneisuutena.

Turvallisuus on myös yksilön tai organisaation riskien kohtuullisuutta ja niiden hallintaa. Puhuttaessa yritysturvallisuudesta tarkoitetaan yrityksen turvallisuusasioiden kokonaisvaltaista toteuttamista. Yritysturvallisuustyö on ennalta ehkäisevää toimintaa, jolla suojataan muunmuassa henkilöstö ja omaisuus sekä tieto ja ympäristö vahingoilta ja rikollisuudelta. Yritysturvallisuustyön tarkoitus on parantaa tuottavuutta ja minimoida hallitsemattomia turvallisuusriskejä ja parantamalla toimivalmiuksia turvallisuuden pettäessä. Lain säätämä yritysturvallisuustaso on monelle yritykselle vain minimitaso. Omaehtoisella ja tavoitteellisella ennalta ehkäisevällä yritysturvallisuudella vaikutetaan myönteisesti yrityksen resurssien hallintaan, ulkoiseen kuvaan ja kilpailukykyyn.

Turvallisuusalan työntekijä tuntee vastuunsa turvallisuustyön laadukkaasta toteuttamisesta ja sen kehittämisestä. Hyvvä ammattietiikka on turvallisuusalan tärkeimpiä resursseja.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s