4.3 Suomalaisten viranomaisten tekemä turvallisuustyö sekä velvollisuudet

  • Puolustusministeriö

Puolustusinisteriö vastaa puolustuspolitiikasta, sotilaallinen maanpuolustus, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen, sotilaallinen kiisinhallinta- ja rauhanturvaamistoiminta.

 

  • Ulkoasiainministeriö

Ulko- ja turvallsuuspolitiikan tavoite on Suomen itsenäsyyden ja yhteiskunnan demokraattisten perusarvojen säilyttäminen sekä kansalaisten turvallisuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

  • Sisäministeriö

Sisäministeriön toimialaa on poliisitoimi, rajaturvallisuus ja meripelastustoiminta, hätäkeskustoiminta, pelastistoiminta, siviilikriisihallinnan kotimaan valmiudet, maahanmuutto, turvapaikanhakijoiden vastaanotto

  • Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön vastuualoja on hyvinvoinnin edistäminen, sosiaali- ja terveyspalvelut, toimeentulo, vakuutusasiat, työelämä ja tasa-arvo.

  • Liikenne- ja viestintäministeriö

Ministeriön vastuulla toimivat liikenne- ja viestintäyhteydet, liikenne- ja viestintäalan lainvalmistelijat, EU-yhteistyö, kansainvälinen yhtesityö, hallinnoalan ohjaaja ja valvoja, budjettitalous, toimiluvat ja vationapu, ministeriön viestintä ja organisaatio.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s