Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuudella turvataan työntekijöitä , tietoja , mainetta ,omaisuutta ja ympäristöä. Yritysturvallisuuden keskeinen tehtävä on edistää yrityksen kilpailukykyä ja parantaa tuottavuutta.”Turvallisuusjohtaminen on osa normaalia yrityksen johtamista. Tavoitteena ei ole erillinen turvallisuustoiminto, vaan yrityksen toiminnan jatkuvuuden, turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa.”.

Yristysturvallisuus koostuu yhdeksästä osasta.

Tietoturvallisuus

Tietoruvallisuus käsittelee tietojen , palveluide , järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista.

Tuotannon ja toiminnanturvallisuus

Sen tavoitteena on häiriötön tuotanto ja toiminta , nopea toipuminen häirion jälkeen sekä turvalliset tuotteet. Siihen kuuluu myös asian mukaiset työ-olosuhteet.

Työturvallisuus

Työturvallisuus turvaa työntekijöitä ja sen keskeisiä asioita ovat oikeat työtavat, kunnossa olevat tilat ja laitteet, työntekijän hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto sekä ammattitaito vähentävät tapaturmia.

Ympäristöturvallisuus

Valvoo ekologista turvallisuutta. Sen tavoitteena on myös ekologisen turvallisuudenhuomioiminen. Pyritään estämään suuria ympäristö vahinkoja , jotta ympäristö ei saastuisi.

Henkilöstöturvallisuus

Henkilöstöturvallisuus käsittelee henkilöstöstä johtuvaa riskien hallintaa.”Henkilöstöturvallisuuden perustana on osaava ja sitoutunut henkilöstö. Henkilöstöturvallisuus suunnittelussa varaudutaan lomiin , poissaoloihin, työnkiertoon ja väliaikaisjärjestelyihin.

Pelastusturvallisuus

Pelastusturvallisuus on onnettomuusriskien hallintaa. Palon tai jonkun turvallisuus uhkan välttämistä. Esimerkiksi palotilanteisiin on tehty suunitelma jonka mukaan toimitaan palonsyttyessä.

Varautuminen ja kriisinhallinta

Varaudutaan työpaikalla tapahtuviin vaaratilanteisiin.Mikäli on tarvetta tarjotaan kriisiapua henkilöstölle , näin organisaatio säilyttää toimintakykynsä.

Väärinkäytösten ja poikkeamien hallinta

Ennalta ehkäistään ja selvitetään tietojen väärinkäyttöjä , rikoksia tai muita toimintaan vaikuttavia tapahtumia jotka voi vaarantaa organisaation toiminnan.Esimerkiksi rikokset ovat toimintaan vaikuttavia poikkeamia.

Toimitila – ja kiinteistöturvallisuus

Huolehditaan hätäuloskäynnit asianmukaiseen kuntoon  eli palo tilanteen sattuessa uloskäynti on avoin. Ensiapuvälineet lisäävät myös toimitilaturvallisuutta. Huolehditaan paikat siistiin ja selkeään järjestykseen , jotta se ei estä suunniteltua toimintaa. Pidetään huoneiston ilma hyvälaatuisena.

 

Fortum Oyj

Fortum oyj on suomalainen energiayhtiö jonka toiminta keskittyy pohjoismaihin,Venäjälle,Puolaan ja Itämeren alueelle. Yhtiön liiketoimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti sekä siihen liittyvät muut palvelut. Fortumin markkina.arvo on noin 16 miljoonaa euroa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998 . Toimitusjohtajana toimii Pekka Lundmark.

 

Yhtiön tärkein yritysturvallisuuden osa alue on mielestäni Henkilöstöturvallisuus koska Fortumin työntekijät tekevät paljon sähkötöitä. Yhtiön tulee varmistaa työntekijöiden turvallisuus ja asianmukaiset suojavarusteet.

Vr on yritys jonka kannalta toiminnan turvallisuu on erityisen tärkeää.

Vr:n yritysturvallisuus on erittäin tärkeää , koska se kuljettaa raaka-aineita ja ihmisiä päivittäin. Mikäli työturvallisuus ei ole kunnossa kärsivät siitä työntekijät ja matkustajat.

 

 

 

Finnairin toiminta

Finnairin kannalta tärkein yritysturvallisuuden osa-alue ?   Mielestäni se on varautuminen ja kriisin hallinta , koska lentäjillä pitäisi olla varautunut erilaisiin vaaratilanteisiin , koska heidän käsissä voi olla suuri ihmis määrä. Mikäli he eivät olisi varautunut poikkeustilanteisiin todennäköisyys selvitä tilanteesta olisi pienempi. Hyvin koulutettu henkilöstö on turvaksi koko henkilökunnalle ja matkustajille.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s