Valmiussuunnittelu (tehtävä 3.)

Suomeen ja muihin valtioihin kohdistuu paljon erilaisia ulkoisia ja sisäisiä uhkia.Uhka tilanteiden välttämiseksi on erillaisia keinoja. Viimeaikaiset valtioiden väliset kiristeet ovat johtaneet erilaisiin ”riitatilanteisii”.Myös ympäristö katastrofit ja suur onnettomuudet uhkaavat koko maailmaa. Lähi-idässä valtion sotivat keskenään erilaisten syiden takia.

Terrorismi

Suomi voi joutua esimerkiksi terrorismin kohteeksi , koska pakolaisten mukana suomeen voi tulla terroristeja. Muiden maiden kohdalla terrorismi on myös tosi nykyaikainen vaara. Suomessa terrorismi ei ole olennainen uhka, mutta täysin mahdollinen. Viime aikoina otsikoihin noussut ISIS järjestö on tällähetkellä yksi pahamaineisin terroristijärjestö. ISIS julkaisee melkein päivittäin sairaita teloitusvideoita  saadakseen ihmiset pelkäämään.

Linkki aiheesta Pariisin terrori-isku: http://www.hs.fi/ulkomaat/a144741401

Ympäristöuhat

Ympäristöuhat ovat olennaisia jokaisessa valtiossa. Ympäristö uhkia on paljon , kuten pyörremyrskyt,tsunamit ja öljyvuodot. Niihin ollaan kuitenkin varauduttu ja niiden tekemiä tuhoja voidaan vähentää sekä evakoimalla ihmisiä voidaan säästyä henkilövahingoilta. Myös tulvat ovat ja tulivuoren purkaukset ovat tappaneet paljon ihmisiä. Ilmastonlämpeneminen on myös yksi tämänhetkisistä maailmanlaajuisista ongelmista.

Thaimaan tsunamia käsittelevä linkki :http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201412190124710_ul.shtml

Pyörremyrskyn tuhoja:http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016052321608368_ul.shtmls

Suuronnettomuudet

Suuronnettomuudet kuten isot tulipalot , räjähdykset myös juna ja lentokone onnettomuudet tekevät yleensä suurta vahinkoa ja niissä myös voidaan meneettää ihmishenkiä. Lentokone onnettomuudet ovat aina vakavia!

Suur onnettomuutta käsittelevä linkki:  http://www.iltalehti.fi/uutiset/201607220151959_uu.shtml

Sodat

Valtioiden väliset tai sisäiset sodat ovat aina vakavia tilanteita. Se aiheuttaa ongelmia maan taloudelle, siviileille sekä kuormittaa luontoa.  Lähi-idässä valtion sotivat keskenään erilaisten syiden takia mm. uskonnollisilla kiistoilla on olennainen osa sotien syttyessä. Suomelle sota ei ole olennainen uhka, mutta siihen on puolustusvoimien kuitenkin varauduttava.

Linkissä näkyy osa sodan aiheuttamista tuhoista: http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016081822163950_ul.shtml

Voimahuollon häiriöt

Voimahuollon häiriöitä (esim sähkökatkos)  voi aiheuttaa onglemia kodin lämmityksessä. Mikäli sähköä ei ole veden tulo tyrehtyy ja ruoan laitto ilman sähköä voi olla haastavaa.Talvella sähkökatkos voi olla ikävä yllätys.

Linkki Voimahuollon aiheuttamista tuhoista elintarvikemyymälässä: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016060921702657_uu.shtml

Vedenjakelun häiriöt

Vedenjakelu häiriö voi olla saastunut vesijohtovesi. Ilman puhdasta vettä ei ihmiset ja karja saa juotua. Jos karja ei saa vettä lihatuotanto heikkenee joka näkyy taas tuloissa.

Linkissä Saastunut juomavesi on sairastuttanut yli 6000 ihmistä : http://yle.fi/aihe/artikkeli/2011/07/15/nokian-vesikatastrofi-sairastutti-noin-6000-ihmista

Epidemia ja pandemia

Epidemia on tietty väkiryhmä joka on altistunut esim virukselle. Pitkät ja voimakkaat vitus epidemiat voivat pahimmassa tapauksessa aiheuttaa kuolemaa.Kouluissa ja päiväkodeissa on epidemia varsin yleine joskaan kouluissa ja päiväkodeissa ei yleensä ole tappavaa virusta. Pandemia tarkoittaa laajemmin levinnyttä virusta joten pandemia on epidemiaa laajempi.

Linkki käsittelee mahdollista epidemian leviämistä : http://www.iltalehti.fi/terveys/2012112016348676_tr.shtml

Talouden romahtaminen

Talouden äkillinen romahtaminen lisää työttömyyttä , köyhyyttä ja rikollisuutta.Talouden romahtaminen heikentää myös valtiota yleisesti. Talouden romahtaminen aiheuttaa työttömyyttä joka puolestaan aiheuttaa syrjäytymistä ja masentumista. Talouden tila on iso osa valtion yleistä terveyttä.

 

 

Valtio kohtaisten uhkien ehkäisy

Terrorismin ehkäisy

Terrorismia voidaan ehkäistä tarkalla rajavalvonnalla, tutkimalla epäilyttäviä henkilöitä , varautumalla ja vartioimalla tiukasti isoja tapahtumia. Terrorismin ehkäisemiseksi olennaisesa osassa on maiden välinen yhteistyö.

Ympäristöuhat

Ympäristöuhkia kuten pyörremyrskyjä tai hyökyaaltoja voi olla vaikea ehkäistä, mutta niiden tekemiä tuhoja voidaan kuitenkin rajoittaa. Evakuoinnilla voidaan estää henkilövahinkojen synty mikäli luonnon ääri-ilmiöt uhkaavat ihmisiä.

Suuronnettomuudet

Suuronnettomuuksien kuten räjähdyksien aiheutta vaara ihmisille voidaan lieventää esimerkiksi evakuoinnilla , nopealla toiminnalla ja riittävän aikaisella havainnoinnilla. Laajat ihmishenkiä vaativat tulipalot ovat melko harvinaisia mutta niidenkin aiheuttamia henkilövahinkomääriä voidaan vähentää esim riittävän aikaisella ja voimakkaalla sammutuksella. Lento ja juna liikenteen onnettomuuksia voidaan ehkäistä pitämällä reitti ja kalusto kunnossa ja kouluttamalla henkilöstö ammattimaisesti.

Sodat

Sotia voidaan ehkäistä pitämällä hyvät välit muihin valtioihin ja tekemällä yhteistyötä useiden valtioiden kanssa. Sotilaallisella valmiudella voidaan ilmaista muille valtioille ,että olemme puolustuskykyisiä tilanteiden vaatiessa. Rauhanturvaajilla voidaan turvata aselevon  pitävyys , esimerkiksi Lähi-idän maissa.

Voimahuollon häiriöt

Sähkökatkoksia voidaan ehkäistä maan alaisilla sähköverkoilla , jolloin ne ovat suojassa säästä riippumatta. Jos sähköverkko on poikki voitaisiin korvata se toisella reitillä , jolloin sähkö pääsee samaan kohteeseen eri reitillä.

Vedenjakelun häiriöt

Jos vedenjakelu jostain syystä vaarantuu esimerkiksi saastuu voidaan saastunut vesi korvata toisen kunnan vedellä. Pitkien sähkökatkoksien varalta voidaan vettä varastoida omiin tarpeisiin , koska yleensä sähkökatkoksien yhteydessä veden tulo heikentyy.

Epidemia ja pandemia

Epidemiat ja pandemiat voidaan ehkäistä sivistämällä ihmisiä siitä miten toimia mikäli epidemia tilanne sattuu. Asian mukaisilla rokotuksilla ehkäistään taudin leviäminen. Lääkärit jotka hoitavat epidemian uhria tulisi käyttää suojavarusteita. Myös lääkkeet viruksen saaneelle ihmisjoukolle voivat estää epidemian leviämisen.

Talouden romahtaminen

Hakeutumalla eroon velasta voidaan turvata talous. Taloutta voidaan turvata pitämällä hyvät välit ulkomaihin jolloin ulkomaankauppa onnistuu. Ennakoimalla taloutta ja keskittymällä tulevaan voidaan parantaa taloustilannetta. Järkevällä taloudellisella toiminnalla voidaan pitää taloustilanne vakaana, eli sopeutetaan käytettävissä olevat varat parhaalla mahdollisella tavalla tarpeita silmällä pitäen.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s