Yhteiskunna elintärkeät toiminnot 4.1

Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot muodostuvat asioista jotka turvaavat normaalin arjen. Esimerkkeinä turvallinen liikenne ,rajanvartiointi toiminta ja toimiva oikeuslaitos. Yhteiskunnan perustoimintojen ollessa kunnossa voidaan kriiseistä palautua normaaliin arkeen ilman että koko yhteiskunnan perusta kärsii.

 • Valtion johtaminen
 • Kansainvälinen toiminta
 • suomen puolustuskyky
 • sisäinen turvallisuus
 • Talouden ja infrakstuurin toimivuus
 • väestön toimeentuloturva ja toimintakyky
 • henkinen kriisinkestävyys

Valtion johtaminen

Valtion johtoon kuuluu eduskunta , tasavallan presidentti ja valtioneuvosto ja ministeriöt sekä niiden alaiset hallinnot .On varmistettava että valtion ylin johto pystyy tekemään perusteltuja päätöksiä ja myös panemaan päätöksensä toimeen. ”Valtiota johdetaan lainmukaisesti, eikä poikkeusoloissakaan puututa perusoikeuksien ydinsisältöön, kuten hengen ja terveyden suojaan, henkilökohtaiseen vapauteen ja omaisuuden suojaan.”

(Turkissa valtion johtaminen vaarantui vallankaappauksen yrityksessä Heinäkuun 15 -16 päivän välisenä yönä)

Kansainvälinen toiminta

Valtiomme johto pitää yhteyttä ulkovaltioihin ja varmistaa sen ,että Suomi saa maailmalla äänensä kuuluviin. Kansainvälisten järjestöjen kautta Suomi ehkäisee omilla toimillaan kriisejä ja niiden syntysijoja. Suomi pystyy edustuverkkonsa kautta auttamaan ulkomailla asuvia suomalaisia .(

 • 71 suurlähetystöä (toiminta keskeytetty Damaskoksessa ja Bagdadissa)
 • 1 konsulitoimipiste: Manila (Filippiinit)
 • 4 yhteystoimistoa: Ramallah (Palestiinalaisalue), Minsk (Valko-Venäjä), Yangon (Myanmar), Bogotá (Kolumbia)
 • 5 pääkonsulaattia: Los Angeles ja New York (Amerikan Yhdysvallat),  Hongkong ja Shanghai (Kiina) ja Pietari (Venäjä)
 • 2 pääkonsulaattiin kuuluvaa toimipistettä: Murmansk ja Petroskoi (Pietarin pääkonsulaatti, Venäjä)
 • 5 pysyvää edustustoa kansainvälisissä järjestöissä: EU, Euroopan Neuvosto,  OECD, YK, WTO
 • 1 erityisedustusto: Nato )

(Jos rahtifirmat menisivät lakkoon suomen elintarvikkeiden vienti ja tuonti vaarantuisi eikä suomi saisi tarvitsemiaan tuotteita.)

Suomenpuolustuskyky

Suomen riittävä puolustuskyky ehkäisee Suomen joutumista painostuksen tai sotilaallisen voimankäytön kohteeksi. Suomen armeija on nuorille pakollinen joka mahdollistaa suomalaisten kohtuu suuren armeijan väkilukuumme verrattuna. Suomen armeija on Euroopan tehokkaimpia puolustusvoimia. Puolustushallintomme tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Suomen armeija tekee myös yhteistyötä muiden maiden kanssa.

(Suomen hallitus vaarantaa suomenpuolustuskykyä , sillä se on lakkautamassa ilmavoimien perinteikkään joukko-osaston ja lisäksi viisi muuta joukko-osastoa ollaan lakkauttamassa. Vaikuttaa siltä ,kuin hallitus olisi luopumassa alueellisesta puolustuksesta ja koko maan puolustamisesta. Syynä tälle on kustannukset ,mutta lakkauttaminen ei toisi valtiolle merkittävää säästöä.)

Sisäinen turvallisuus

Suomen sisäistä turvallisuutta ylläpidetään ehkäisemällä suomessa asuviin kohdistuvia rikoksia , onnettomuuksia ja muita häiriötiä jne….  ”Toimiva oikeusturvajärjestelmä on arjen turvallisuuden edellytys.” Yleistä järjestystä ylläpitämällä Poliisi ennalta ehkäisee rikoksia yhdessä Tullin ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Onnettomuuksia ja ympäristövahinkoja  ehkäisevät Pelastus ja ympäristöviranomaiset .

(Suomen poliisilla ei ole tarvittavia resursseja , jotta he voisivat hoitaa kaikki tehtävänsä . Poliisi joutuu supistamaan toimialaansa joka puolestaan heikentää kansalaisten turvallisuutta. Joka vuosi Poliisilta jää hoitamatta noin 100 000 tehtävää.)

Talouden ja infrakstuurin toimivuus

Kansalaiset ja elinkeinoelämä huolehtivat toimivasta talousjärjestelmästä . Viranomaiset voivat säädellä taloutta tavallista voimakkaammin hyvinvoinnin turvaamiseksi. Työvoimaa voidaan tarvittaessa ohjata korjaan suuronnettomuuden aiheuttamia seurauksia. Viranomaisten tulee varmistaa , että kuljetukset ja tietoliikenneyhteydet toimivat normaaliolojen lisäksi häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

(Jos Suomessa tapahtuisi suuronettomuus eikä työvoimaa voitaisi ohjata onnetomuudesta seuraavien vahinkojen korjaamiseen , korjaus työt kestäisivät pidempään ja joku toimiala kärsisi siitä.)

 

Väestön toimeentuloturva ja toimintakyky

Kyky tuottaa ihmisille välttämätön sosiaaliturva sekä Sosiaali -ja terveydenhuoltopalvelut. On tärkeää tuke ihmisten kykyä selviytyä itsenäisesti kohtaamissa vaikeuksissa , joka puolestaan ehkäisee syrjäytymistä ja edistää yhteiskuntarauhaa. Viranomaiset pitävät yllä erityisiä havainnointi- ja seurantajärjestelmiä epidemioiden ja muiden terveysuhkien hallitsemiseksi. Huolehtimalla lääkkeiden ja terveydenhuollon tarvikkeiden ja laitteiden saatavuudesta kaikissa turvallisuustilanteissa varaudutaan terveyskriiseihin.

(Jos suomessa ei olisi sosiaaliturvaa ihmisten elintaso laskisi ja samalla kokko maa elintaso laskisi huimasti. Sosiaaliturvalla ehkäistään syrjäytymistä ja itsenäisiä vaikeuksia)

Henkinen kriisinkestävyys

Pyritään parantamaan huolehtimalla ja vähentämällä kriiseistä aiheutuvia henkisiä paineita ja helpotetaan niistä selviytymistä. Samalla ylläpidetään ja vahvistetaan yhteisvastuullisuutta ja maanpuolustustahtoa. Viranomaiset, kirkot ja järjestöt ovat valmiina antamaan psykososiaalista tukea kriisin kohdanneille ihmisille.

(Esimerkkinä Ranskan terrori-iskut . Jos Ranskan iskujen jälkeen ranskalla ei olisi järjestöjä jotka auttavat kriisissä olevia ihmisiä , ihmisillä menisi enemmän aikaa kriisien henkilökohtaiseen  käsittelyyn , joka taas puolestaan laskisi ihmisten henkistä terveydentasoa.

 

 

 

Valtionjohto: Ryhmä joka johtaa valtiota ja siihen kuuluu eduskunta, tasavallan presidentti ja valtioneuvosto sekä ministeriöt ja niiden alainen hallinto.

Edustusverkko: ”Suomen edustustoverkolla osana ulkoasiainhallintoa on keskeinen tehtävä turvallisen ja ennustettavan huomisen rakentamisessa kaikille suomalaisille. Suomen edustustot eri puolilla maailmaa palvelevat laajasti suomalaisia ja suomalaista yhteiskuntaa.”

Puolustushallinto: Puolustushallinto vastaa hallinnonalansa ohjaamisesta sekä omasta sisäisestä turvallisuudestaan.

Oikeusturvajärjestelmä: Takaa, että hallinnossa tehdyt päätökset ovat lainmukaisia.

Sosiaaliturva: Valtion tuottama kokonaisuus asukkaiden ja kansalaisten terveyden ja toimeentulon turvaamiseksi.

Maanpuolustustahto : Ihmisten halu puolustaa kotimaataan ulkomaiden hyökkäykseltä. 

Riskit osana elämää ja toimintaa ja niiden hallinnan perusajatus.

Voiko riskejä aina välttää ?

Riskien välttäminen on käytännössä mahdotonta . Riskejä muodostuu joka päiväisessä elämässä oli se sitten liikenne liikunta mitä lie.

Millaisia riskejä elämässä otetaan ?

Riskejä on monenlaisia. Riskejä voi olla esim. pitääkö tehdä vai ei ?

 • Liikenne .    Juoppokuskit
 • Ruuanlaitto. Rasvapalot
 • Harrastukset johon kuuluu metsästys ,jääkiekko yms… Tapaturmat
 • Työn tekeminen työmaalla. vahingot
 • Suojaamaton seksi tuntemattoman kanssa !!!!! Sukupuolitaudit

Esimerkkejä ihmisten ottamista riskeistä tai riskitilanteiden luomisesta :

Isot tapahtumat jossa on terrosimin kohteeksi joutumisen vaara.

Ajat autolla jonka jarrut on rikki joka voi johtaa kolariin jne jne…

Yristys kohtaiset riskit

Esimerkkinä yritysten laajentaminen on riski sijoitus , koska voi olla että esimerkiksi toimi alan laajentaminen aiheuttaa enemmän kuluja ja tulot saattaa romahtaa. Toisena  on riski sijoitukset jos esimerkiksi iso yritys sijoittaa pienempään joka ei jostain syystä menestykään.

 

 

 

 

 

Opintoblogi

Turvallisuus alan opinnot sisältää 180 osaamispistettä. Ensimmäisenä aloitan opiskeluni suorittamalla pakolliset tutkinnon osat (45ops).  Sen jälkeen valitsen valinnaiset tutkinnon osat (90 osp).  Pitkän pohdinnan jälkeen päädyin Turvallisuustekniseen toimintaan , koska se kiinnostaaa eniten ja jokainen saa joka tapauksessa vartiakortin .Sen jälkeen suoritan yhteiset tutkinnon osat sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat.

Koulun jälkeen pyrin Armeijassa sotilaspoliisiksi. Sitten Poliisi kouluun.

 

Omat kiinnostuksen kohteet.

 Tavoitteitani tukevat tutkinnon osat

Tulen valitsemaan Turvallisuusteknisen toiminnan tai Vartiointitoiminnan osa alan.

Turvallisuus tekninen toiminta kiinnostaisi eniten ,koska haluaisin tehdä turvalaite asennus työtä tulevaisuudessa. Sen keskimääräinen palkan määrä on yleensä suurempi mitä vartialla.

Toisena mahdollisuutena olisi Vartiointitoimintaan erikoistuminen ,joka myös kiinnostaisi. Vartiana työskentely olisi ehkä vähän monipuolisempaa toimintaa. Vartian oikeudet ovat kylläkin tosi pienet.

 

 Turvatekniseen toimintaa liittyvä julkaisu :http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001135882.html?ref=rss

Lehti artikkelissa pohditaan ja neuvotaan kameravalvonnan käyttöä kerrostalo olosuhteissa. Kameravalvonnan hankkijan tulisi miettiä onko kameravalvonta tarpeen ja miten sen voi parhaiten toteuttaa. Rappukäytävän valvontaan tulee olle suostumus käytävän läheisyydessä asuvilta ihmisiltä

”Kameravalvontaa ei saa tietosuojavaltuutetun mukaan harjoittaa ilman, että siihen on olemassa asiallinen syy ja tarve. Perusteita voivat olla turvallisuuden ja omaisuuden suojaaminen, rikosten ennalta ehkäiseminen sekä tapahtuneiden rikosten selvittäminen.”

Vartiointitoimintaan liittyvä julkaisu: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016042021448282_uu.shtml

Vastaanottokeskuksessa työskennellyt vartija kertoo kauhunhetkistään: “Olin siinä yksin lihamuurina välissä”

Jutussa kerrotaa Jari nimisen henkilön joutuneen vaaratilanteisiin työssään.Hän kertoi olleensa ainut vartia vastaanottokeskuksessa , jossa oli yli 300  turvapaikan hakijaa. Hänen mielestä vartiana työskentely on ollut jopa pelottavaa ,koska välillä on tuntunut että tilanne lähtee hallinnasta.

Lähteet: Iltasanomat ja Iltalehti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turvallisuus alan tutkinnon osat

Turvalisuusalan toiminta 45osp

Pitää sisällään turvallisuuteen liittyviä perus asioita kuten

 • riskien ja uhkien tunnistaminen
 • vaarojen ennaltaehkäisy
 • perus lain säädännöt
 • ihmisoikeuksien huomiointi
 • voiman käytön ja hätä varjelun käytön
 •   toimia väkivaltaa, rikoksia ja onnettomuuksia estävällä tavalla
 • viestiä sopivalla tavalla
 • hyvän asiakas palvelun
 • hätä ensiavun perusteet
 • turvallisen tulen käytön
 • työturvallisuus säädösten noudattaminen

Turvallisuusalan toimija osaa  turvallisuuteen liittyvät perus tiedot ja taidot.

Pelastustoiminta 30 osp

PelastusOpiskelija osaa..

 • ottaa työssään huomioon omaehtoiseen varautumiseen ja pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön
 • tunnistaa asiakaskohteen turvallisuuteen liittyviä uhkia
 • tunnistaa asiakaskohteen uhkakuvat
 • osaa kartoittaa asiakaskohteeseen liittyviä turvallisuus asioita
 • tunnistaa asiakaskohteen palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät turvallisuus asiat
 • opastaa ja ohjata asiakkaita turvallisuuteen liittyvissä asioissa
 • järjestelmät ja -järjestelyt
 • tehdä palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvää neuvonta- ja valistustyötä
 • raportoida yrityksen johdolle turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisista turvallisuuspuitteista

Pelastustoimija osaa  ottaa huomioon  palo ja pelastus toiminnan osa alueet.

Turvallisuustekninen toiminta 30 osp

Opiskelija osaa:

 • toiminta alaan vaikuttavan lainsäädännön mukaisesti omien toimivaltuuksiensa rajoissa
 • ottaa huomioon omaa toimivaltaansa rajoittavat tekijät
 • selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan
 • suunnitella omaa työtään huomioiden kohteiden turvallisuustekniset laitteistovaatimukset
 • ottaa huomioon turvajärjestelmien suunnittelun ja asennusten perusteet
 • ottaa huomioon dokumentoinnin ja tiedon luokituksen vaatimukset
 • lukea ja tulkita erilaisiin turvallisuusteknisiin laitteistoihin liittyviä karttoja, piirrosmerkkejä ja ohjeita
 • toimia määräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • ottaa huomioon eri sidosryhmät turvallisuusteknisessä hankkeessa
 • opastaa laitteistovalinnoissa

teknisen alan osaaja osaa tekniseen turvallisuuteen liittyvät turvallisuuskäsiteet.

Vartiointitoiminta 30 osp

Opiskelija osaa:

 • toimia alaan vaikuttavan lainsäädännön mukaisesti omien toimivaltuuksiensa rajoissa
 • toimia vartioinnin tarkoituksenmukaisten työmenetelmien ja vartioimismuotojen mukaisesti
 • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti
 • noudattaa vartiointitoimintaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä
 • ottaa huomioon yritysturvallisuuden merkityksen toiminnan jatkuvuuden ja yrittäjän riskin kannalta
 • ottaa huomioon yrittäjyyteen ja markkinointiin liittyvät perusasiat
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla

Vartiointitoiminnan osaaja pystyy toimimaan  erin laisissa vartiointi toimissa ohjeita ja säädöksiä noudattaen.

 

Ympäristöturvallisuustoiminta 15 osp

 • ottaa huomioon ympäristöturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön velvoitteet
 • tunnistaa ja tarkastaa ympäristöturvallisuuteen liittyviä uhkia
 • ottaa huomioon vaarallisia aineita käyttävän tai varastoivan laitoksen ja yrityksen erityisvaatimukset, esimerkiksi CURIA – Documents – Europa.eu mukaisesti
 • tunnistaa luonnonolosuhteisiin liittyviä vaaroja ja haittoja, esim. myrskyihin ja rajuilmoihin liittyviä
 • käyttää ja opastaa muita henkilöitä käyttämään erilaisia suojaimia erityis- tai häiriötilanteissa
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat

Ympäristöturvallisuus toimija pyrkii toiminnallaan  turvaamaan ympäristöä ja ennalta ehkäistä henkilöstö ja ympäristö vaaroja.

 

Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 15 osp

 • toimia vartiointi- ja järjestyksenvalvontatilanteissa toimintaa säätelevän lainsäädännön mukaisesti
 • toimia toimivaltuuksiensa rajoissa
 • toimia poikkeustilanteissa hätävarjelua ja voimankäyttöä säätelevän lainsäädännön mukaisesti
 • käyttää vartijalle sallittuja voimankäyttövälineitä, paitsi ampuma-asetta, niitä koskevan lainsäädännön ja sisäministeriön määrittämän koulutuksen mukaisesti

 

 •  vartioimistehtävän yleiset periaatteet, käyttäytymistavat ja suhteen viranomaistoimintaan
 • valvontakohteiden rakenteellisen turvallisuuden perusteet ja tuntee ilmoitus- ja valvontajärjestelmien toimintaperiaatteita ja tietää niiden teknisiä perusteita
 • tehdä vartiointiin ja järjestyksenvalvontaan liittyviä tehtäviä tarkoituksen ja tilanteen mukaisesti
 • ottaa huomioon ihmisen perus- ja ihmisoikeudet ja toimia mahdollisimman vähän niihin puuttuvalla tavalla
 • vartijan ja järjestyksenvalvojan asun asiallisen käytön
 • työssä tarvittavien välineiden ja varusteiden, kuten tieto- ja viestintävälineiden sekä avaimien ja valaisimien käytön
 • asiakaspalvelun haastavissakin asiakastilanteissa
 • ongelmatilanteiden hallinnan ja käyttää tarvittaessa sanatonta viestintää ja turvallista voimankäyttöä
 • raportoida työstään tilanteen vaatimalla tavalla

Vartiointi ja järjestyksen valvoja pyrkii toiminnallaan turvaamaan ja valvomaan ympäritöä ja henkilöstöä.

Turvatarkastustoiminta 15 osp

opiskelija osaa:

 • havainnoida työympäristöään ja raportoida poikkeamista
 • perustaa turvatarkastuspisteen
 • toimia yhdessä viranomaisten kanssa ja ottaa huomioon turvatarkastusta säätelevän lainsäädännön
 • käyttää yleisimpiä turvatarkastuksissa käytössä olevia teknisiä laitteita ja apuvälineitä
 • kertoa tarkastusmenettelystä tarkastettavalle sekä opastaa ja ohjata häntä tarkastusprosessin aikana
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja mitoittaa toimintansa oikein
 • ottaa huomioon eri kulttuurien väliset erot ja niiden vaikutuksen toimintaansa
 • toimia turvallisuutta edistävällä tavalla sekä toimia työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat

Turvatarkastaja toimii ennaltaehkäisevänä toimijana joka ylläpitää turva laitteiden toimintaa ja niiden toimivuutta.

Uhkatilanteiden hallinta 15 osp

opiskelija osaa:

 • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen mukaisesti
 • tunnistaa työtehtäväänsä liittyviä uhkia
 • suunnitella työtehtävänsä tilanteeseen liittyvien uhkien perusteella
 • ottaa huomioon stressireaktioiden vaikutuksen omassa ja kohdehenkilön toiminnassa
 • hakea apua työtehtävässä koettuun traumaattiseen kokemukseen
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla

Uhkatilanteen hallinnassa on tärkeää ottaa huomioon turvallisuustekijät ja lain säädännöt.

Yrityksessä toimiminen 15 osp

opiskelija osaa:

 • arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista
 • täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen
 • suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti
 • tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä
 • esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa
 • käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa

Yrityksessä toimiminen on yritykselle toimimista.

Huippuosaajana toimiminen 15 osp

opiskelija osaa:

 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman
 • ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin
 • varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumisen
 • kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähintään yhdellä itselleen vieraalla kielellä
 • mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan
 • kehittää työtä ja työympäristöä
 • toimia alan verkostoissa

Huippuosaaja osaa alan vaativimmatkin työ tehtävät.

Kansainvälinen turvatoiminta 15 osp

opiskelija osaa:

 • suunnitelle toimintaa kansain välisessä ympäristössä
 • toimia kansainvälisissä ympäristöissä
 • ottaa huomioon kulttuurien erot ja  niiden vaikutuksen toimintaansa
 • ottaa huomioon asiakkaansa ja itsensä turvallisuuden
 • toteuttaa toimintaansa viranomaisten ohjeita noudattaen

Kansainvälinen toimija osaa kommunikoida erikielillä asiakkaasta riippuen, sekä pystyy työskentelemään eri kulttuurista lähtöisin olevien kanssa.

Logistinen turvatoiminta 15 osp

 • toimia erilaisissa logistissa asiakaspalvelutilanteissa
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • käyttää varastolaitteita turvallisesti
 • varmistaa kuorman
 • ohjata liikennettä ja toimia tieturvakoulutuksen periaatteiden mukaisesti
 • ottaa huomioon ABC-analyysin ja hävikin ehkäisyn sekä hyödyntää näitä ennaltaehkäisevässä turvallisuustyössä
 • ottaa huomioon vaarallisten aineiden merkinnät ja toimia näitä koskevien ohjeiden mukaisesti turvallisesti
 • ottaa huomioon ADR-kuljetuksen turvallisuusvaatimukset
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla

Logistiikka toimija työskentelee  erilaisissa kuljetus, lastaus ja liikenneohjaus töissä.

Kansainvälinen turvallisuustoiminta 15 osp

Opiskelija osaa:

 • suunnitella toimintaansa kansainvälisessä ympäristössä
 • toimia erilaisissa kansainvälisissä ympäristöissä
 • ottaa huomioon toimintaympäristönsä vaatimuksia
 • ottaa huomioon eri kulttuurien väliset erot ja niiden vaikutuksen toimintaansa
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • toteuttaa toimintaansa viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • hakea ja valita toimintansa perustaksi luotettavia tietolähteitä
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

 

Yritystoiminnan suunittelu 15 osp

Opiskelija  osaa:

 • arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta
 • selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta
 • esittää liikeidean ja yritysmuodon
 • laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat

Kiinteistötekninen toiminta 15 osp

Opiskelija osaa:

 • tulkita kiinteistöön liittyviä kuvia ja kaavioita
 • selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan
 • kiinteistön huollon ja ylläpidon merkityksen
 • kiinteistö- ja rakennustekniikkaan liittyvien toimintaperiaatteet ja tunnistaa niiden yleisimmät toimintahäiriöt ja niiden aiheuttajat
 • toimia yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa
 • toimia määräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • ottaa huomioon lain määrittelemät rajat itse/alan ammattilaisen tehtävien töiden ja asennusten suhteen
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla

 

Tietoturvallisuustoiminta 15 osp

Opiskelijan tulee osata:

 • tietoturvallisuuteen liittyvät keskeiset lait ja muut säädökset
 • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • ottaa huomioon tietojen käsittelyyn, luokitukseen ja säilytykseen liittyvät asiat, esimerkiksi standardin ISO 27000 jaottelun mukaisesti
 • toimia ongelma- ja vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tasolla
 • opastaa tietojärjestelmien käyttäjiä oikeaan ja turvalliseen käyttöön
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla
 • käyttää erilaisia tietojärjestelmiä

Turvallisuusalan palvelutoiminta 15  osp

Opiskelijan tulee osata:

 • selvittää asiakaskohteeseen liittyvät palvelu- ja laatukuvauksien sisällöt
 • suunnitella ja toteuttaa työhönsä liittyvät asiakaspalvelun tilanteet ja vaiheet
 • suunnitella ja toteuttaa erilaisia asiakkaan pyytämiä tuki- ja palvelutehtäviä
 • ottaa huomioon työskentelyn päihdetyöaiheisissa tehtävissä
 • ottaa huomioon organisaation omaehtoiseen varautumiseen liittyvät työn tunnuspiirteet ja sitä koskevan lainsäädännön, esimerkiksi teollisuusyritysten omat turvallisuusorganisaatiot ja -tehtävät
 • ottaa huomioon oikeudellisen asemansa työskennellessään yritysten omissa turvallisuusorganisaatioissa
 • ottaa huomioon omaehtoiseen varautumiseen liittyvien töiden erot vartioimisliiketoimintaan

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp

yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp

Laajeneva turvallisuuskäsitys

 

Terveydellinen turvallisuuskäsitys

 •  tavoitteena on tukea toimintakyvyn säilymistä fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa.
 • erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa sekä niiden edellyttämässä jälkihoidossa huolehditaan (esim. terveydellisistä ongelmista huolehditaan)
 • inhimillinen turvallisuus

 

Sosiaalinen turvallisuuskäsitys

 • sosiaalisen ympäristömme turvallisuus
 • turvalllisuutta edistävät palvelut (perus- ja ihmisoikeudet esim suoja työttömyydeltä)
 • esim. ihmissuhteet, työympäristö, koulu, harrastukset ja asuinympäristö
 • sosiaalinen vastuu ja keskinäinen solidaarisuus
 • työturvallisuus
 • esim opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisöjen turvallisuutta ja viihtyisyyttä varten kouluissa tulee olla järjestyssääntöjä ja järjestysmääräyksiä. Näillä edistetään koulujen sisäistä järjestystä
 • opetus- ja pelastussuunnitelman yhteydessä laaditaan suunnitelma ihmisten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä onnettomuuksilta ja muilta vaaratilanteilta.
 • suunnitelma tulee toimeenpanna ja sen noudattamista ja toteutumista  valvotaan
 • sosiaaliseen turvallisuus sektoriin liittyy uskontojen, kansallisuuksien, rotujen, kulttuurien ja kielten asema. Identiteetti ja sen turvaaminen.
 • ympäristöllinen turvallisuuden sektori tarkoittaa nimensä mukaisesti eläin- ja kasvilajien ja elinympäristöjemme turvallisuutta

  Valtion sisäinen turvallisuus

 • sisäistä turvallisuutta ylläpitämällä ehkäistään ja hallitaan valtioon ja ihmisiin kohdistuvia rikoksia, onnettomuuksia, ympäristövahinkoja ja muita häiriöitä.
 • toimiva oikeusturvajärjestelmä on turvallisuuden edellytys.
 • tuomioistuimet asettavat rikoksiin syyllistyneet oikeudelliseen vastuuseen teoistaan ja poliisi pitää yllä yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä ehkäisee rikoksia ennalta yhdessä tullin ja rajavartiolaitoksen kanssa.
 • valtio tiedottaa jo syntyneistä ympäristöllisistä tai muista vaarantavista tekijöistä asian mukaisesti nopeasti ja luotettavasti.
 • pelastus- ja ympäristöviranomaiset ehkäisevät onnettomuuksia ja ympäristövahinkoja sekä tiedottaa jo syntyneistä häiriötilanteista kansalaisille.
 • viranomaiset tekevät kansainvälistä yhteistyötä parantaakseen rajaturvallisuutta ja hallitakseen maahanmuuttoa sekä auttaakseen maahanmuuttajia sopeutumaan uuteen kotimaahansa.
 • sisäisen turvallisuuden ohjelma
 • liikenneturvallisuus
 • sosiaaliturvapoliitiikka toteutetaan toimeentuloturvan  ja sosiaalipalveluiden avulla. Kyse on sosiaaliturvapoliitiikan toimintajärjestelmästä, jolla pyritään turvaamaan kansalaisten suoriutuminen erilaisissa elämän tilanteissa.

         Kansallinen turvallisuus

 •  Suomen kansallinen turvallisuusratkaisu on kokonaismaanpuolustus.
 • Kokonaismaanpuolustus tarjoaa mahdollisuuden viranomaisten, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan voimavarojen järkevälle käytölle turvallisuutemme ylläpitämiseksi.
 • Ohjata ja valvoa kansainvälisiä erityissuoja tieto aineistot.
 • Kansallinen toiminta malli, jossa kaikkia laaja alaisia turvallisuus uhkia ja niiden edellyttämää varautumista ,sekä kriisi tilanteiden hallintaa.
 • Virastot valvoo ja edistää teknistä turvallisuutta ja vaatimusten mukaisuutta sekä kuluttaja ja kemikaali turvallisuutta.
 • Tuotteita,palveluita ja tuotanto järjestelmiä ja niihin liittyvää lain säädäntöä valvotaan.
 • Toiminnan tarkoituksena on suojella ihmisiä , omaisuutta ja ympäristö turvallisuus riskeiltä.
 •    arvot liittyvät ihmisen päämääriin ja käsitykseen hyvästä elämästä ja ne ilmaisevat käsityksen siitä, miten asioiden pitäisi olla yhteiskunnassa/maailmassa.
 • aineellisia ja henkisiä arvoja sekä itseisarvoja ja välinearvoja
 •  Työturvallisuus on työpaikan oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa. Työturvallisuus on osa yritysturvallisuutta.[1] Yritysturvallisuuden muita osa-alueita ovat esim. ympäristöturvallisuus, tietoturvallisuus, henkilöturvallisuus, toimitilaturvallisuus ja rikosturvallisuudesta.
 • Työturvallisuutta toteutetaan työsuojelun avulla ja toimintaa ohjaavat mm. työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki
 •  Ihmis asumisen turvallisuuteen liittyy paljon muutakin kuin pelkän liukkauden torjuminen. Yleinen turvallisuus on valaistusta, valvontaa, toimivaa tekniikkaa ja asioista huolehtimista.
 • arvot ja aatteet säätelevät ihmisten välisiä suhteita ja käytännön vuorovaikutuksia. Esimerkiksi luotettavuus, oikeudenmukaisuus, rehellisyys, tasa-arvoisuus, ystävällisyys ja suvaitsevaisuus.
 • hyveinä myös ihmisten ja yhteisöjen ominaisuuksia
 •  taloudelliseen turvallisuuteen kuuluu sellaisia asioita kuin terve julkinen talous, vakaa hintataso, korkea työllisyys, riittävät sosiaaliset turvaverkot ja vakaasti toimivat rahoitusmarkkinat.
 • rahoitusjärjestelmän tehokas ja luotettava toiminta on yhteiskunnan toimivuuden keskeisin perusta.
 • kestävällä pohjalla oleva talous antaa turvallisuutta ja se pätee jokaisen yksityishenkilön, yrityksen ja valtioin kohdalla.
 • hyvinvointivaltiossa taloudellista turvallisuutta on vahvistettu luomalla sosiaalisia turvaverkkoja työttömyyden, tapaturmien, sairauden ja muiden yllättävien tilanteiden varalle.
 • taloudellinen vakaus voidaan menettää joko ulkoinen tai sisäsyntyinen syyn vuoksi.
 • ulkoinen syy voi olla geopoliittinen kriisi, maailmankaupan romahdus, öljykriisi, luonnononnettomuus tai jotain muuta sellaista
 • sisäsyntyisen talouden menetyksen syitä voi olla esim. huono hallinto, tiettyjen erityisryhmien tukeminen tai vain pitkäjänteisyyden puute. Valtio ajautuu näin liialliseen velkaantumiseen, korkeaan inflaatioon tai pankkikriisin kautta reaalitalouden romahtamiseen.
 • kärjistyneet eturistiriidat tai heikentynyt luottamus poliittisiin päättäjiin ja yhteiskunnan instituutioihin ovat pahentaneet tilannetta.

 

 

 

 

 

 

 

Perus- ja ihmisoikeudet

Perusoikeudet

 • Yhdenvertaisuus = ketään ei saa kohdella eri tavalla esim. sukupuolen, iän, uskonnon tai vammaisuuden.
 • Mielipiteen vapaus = jokainen saa muodostaa mielipiteensä  ja ilmaista sen vapaasti. Sananvapaus kuuluu tähän oikeuteen ja se sisältää oikeuden julkaista, ilmaista ja vastaanottaa lakia rikkomattomia mielipiteitä ja viestejä  kenenkään sitä ennakolta estämättä.
 • Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus = oikeus järjestää kokouksia ja mielenosoituksiä sekä osallistua niihin. Oikeus perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen.
 • Liikkumisvapaus = vapaus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa
 • Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate = ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita sellaisesta teota jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi.
 • Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen = ei saa tuomita kuolemaa,kiduttaa tai kohdella ihmisarvoa loukkaavasti.
 • Yksityiselämän suoja = yksityiselämän, kunnian ja kotirauhan suoja. Kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin suoja.
 • Vaali- ja osallistumisoikeus = Jokaisella Suomen kansalaisella (täysi-ikäinen) on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa ja kansanäänestyksessä. EU:n täysi-ikäisellä kansalaisella oikeus äänestää Euroopan unionin vaaleissa.
 • Sananvapaus ja julkisuus = oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoa, mielipiteitä ja muita viestejä. Oikeus saada tietoa julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.
 • Uskonnon ja omantunnon vapaus = oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhteisöön.
 • Omaisuuden suoja = jokaisella on oikeus omaisuuteen ja sen lain myöntämään suojaan.
 • Sivistykselliset oikeudet = maksuton perusopetus ja julkisen vallan on turvattava yhtäläinen mahdollisuus saada muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.
 • Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin = oikeus käyttää suomea tai ruotsia. Saamelaisilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan . Oikeus tulkitsemis- ja käännösapuun.
 • Oikeus työhön ja elinkeinovapaus = oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkinen valtahuolehtii työvoiman suojelusta ja edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön.
 • Oikeus sosiaaliturvaan = oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Perustoimeentulon turva työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän  ja huoltajuuden menetyksen perusteella. Riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä riittävä tuki perheelle ja lapselle turvaten lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Julkisen vallan on edistettävä oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista järjestämistä.
 • Vastuu ympäristöstä = vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuuden osallistua elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.
 • Oikeusturva = oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti sekä ilman aiheetonta viivästystä.
 • Perusoikeuksien turvaaminen = julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

 

 

Ihmisoikeudet

 • Oikeus elämään = ketään ei saa tappaa. Valtio tai muu julkinen valta ei saa surmata ihmisiä laittomasti tai mielivaltaisesti.
 • Ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus = ihmisellä on vapaus  omaksua ja harjoittaa omavalintaista uskontoa.
 • Mielivaltaisen pidätyksen kielto ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää, vangita tai karkottaa. Jokaiselle on viipymättä ilmoitettava toimenpiteen syy.
 • Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus  = oikeus järjestää kokouksia ja mielenosoituksia viranomaisten sitä estämättä. Vapaus muodostaa yhdistyksiä ja yrityksiä. Vapaus liittyä tai olla liittymättä järjestöihin. Tämän vapauden estämiseksi ei saa asettaa muita rajoituksia kuin ne, jotka on säädetty lailla.
 • Liikkumisen vapaus = Jokaisella  laillisesti valtion alueella olevalla on oikeus liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä. Jokaisella on oikeus lähteä ja palata myös omasta ja vieraasta maasta.
 • Oikeus kansalaisuuteen = Jokaisella on oikeus kansalaisuuteen eikä sitä tai sen vaihtamista saa keneltäkään riistää taikka evätä. Kenestäkään ei saa tehdä valtiotonta.
 • Oikeus kehitykseen =  Jokaisella on oikeus sellaiseen yhteiskunnnalliseen ja kansainväliseen kehitykseen ,joka auttaa kansalaisiaan tukemalla heidän sosiaalista, taloudellista ja poliittista oikeuttaan. Valtion tehtävään kuuluu luoda olosuhteet, joissa yksittäiset ihmiset ja kansat pääsevät osallisiksi kehitykseen.
 • Oikeus lepoon ja vapaa-aikaan =  jokaisella on oikeus nauttia oikeudenmukaisista ja suotuisista työoloista jotka sisältävät kohtuullisen palkan ja turvalliset sekä terveelliset työolot, yhtäläisen oikeuden edetä urallansa sekä kohtuullisen työ-, lepo- ja loma-ajan.
 • Oikeudenmukainen oikeudenkäynti = kaikilla on oikeus tulla kuulluksi siten että häntä kohdellaan oikeudenmukaisesti sekä puolueettomasti tuomioistuimessa hänen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan määrättäessä tai häntä vastaan nostetun rikossyytteen selvityksessä. Jokainen on syytön siihen  asti kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti todistettu julkisessa oikeudenkäynnissä.
 • Oikeus omaisuuteen = Jokaisella on oikeus omaisuuteen ja kukaan ei saa sitä riistää muuta kuin julkisen edun tai laissa määrättyjen ehtojen perusteella. Valtiolla on kuitenkin oineus saattaa voimaan lakeja, jotka ovat välttämättömiä omaisuuden käytön valvomiseksi yleisen edun nimissä ja taatakseen verojen, muiden maksujen tai sakkojen maksamiseksi.
 • Oikeus opetukseen = jokaisella on oikeus maksuttomaan alkeis- ja perusopetukseen. Jokaisella on myös velvollisuus osallistua alkeisopetukseen. Opetuksen on pyrittävä henkilön persoonallisuuden kehittämiseen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen tukemiseen. Sen tulee edesauttaa ymmärtämistä ja suvaitsevaisuutta kaikkien kansakuntien ja kaikkien rotu- ja uskontoryhmien kesken.
 • Oikeus osallistua julkiseen toimintaan ja poliittiseen päätöksentekoon = kaikilla on oikeus osallistua maansa asioiden hallitsemiseen joko välittömästi tai vapaasti valittujen edustajien välityksellä. Kaikilla on yhtäläinen oikeus päästä maansa julkisiin toimiin. Kansan tahto on hallitusvallan perusta. Se toteutuu määräaikaisilla ja aidoilla vaaleilla, joissa kaikilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus.
 • Oikeus osallistua yhteiskunnan sivistyselämään = kaikki saavat vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään sekä nauttia ja päästä osalliseksi tieteen mukana tuomiin etuihin. Jokaisella on oikeus nauttia tieteellisten, kirjallisten tai taiteellisten  tuotteidensa henkistä ja aineellista suojaa.
 • Oikeus riittävään elintasoon = jokaisella on oikeus riittävään elintasoon joka turvaa hänen ja perheensä elämän eri osa-alueet (esim terveys ja asunto). Vanhemmilla ja lapsilla on oikeus erityiseen huoltoon ja apuun riippumatta heidän lähtökohdistaan.
 • Oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe = täysi-ikäisillä henkilöillä on oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe riippumatta heidän rodusta, kansalaisuudesta tai uskonnosta. Kaikilla on yhäläiset oikeudet avioliittoon, sen aikana ja sen purkamisen jälkeen. Avioliiton voi solmia aviopuolisoiden vapaasta ja täydellisestä suostumuksesta. Perhe on yhteiskunnan luonnollinen ja perustava ydinosa ja sitä suojaa yhteiskunta ja valtio.
 • Oikeus sosiaaliturvaan = jokaisella yhteiskunnan jäsenellä on oikeus sosiaaliturvaan ja oikeus nauttia hänen ihmisarvolleen ja vapaalle kehittymiselle välttämättömiä sosiaalisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä oikeuksia.
 • Oikeus tulla tunnustetuksi henkilönä = jokaisella on oikeus tulla tunnustetuksi lain edessä.
 • Oikeus työhön = jokaisella on oikeus työhön, työpaikan valintaan, oikeudenmukaisiin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan. Kaikilla oikeus samaan palkkaan samasta työstä ilman syrjintää. Jokaisella on oikeus liittyä ja perustaa ammattiyhdityksiä etujensa puolustamiseksi.
 • Oikeus yksityis- ja perhe-elämän suojaan = oikeus suojaa ihmistä ja hänen kotiaan ja perhettään. Kukaan ei saa mielivaltaisesti puuttua näihinoikeuksiin. Ihmisen kunniaa tai mainetta ei saa loukata.
 • Oikeus turvapaikkaan = vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja saada turvapaikka muista maista. Turvapaikan oikeutta voidaan rajata kun kysymyksessä on tosi epäpoliittisista rikos syytteistä tai teoista, jotka rikkovat YK:n periaatteita ja päämääriä.
 • Orjuuden ja pakkotyön kielto = ketään ei saa pitää orjuudessa tai myydä orjakaupassa. Ketään ei saa vaatia suorittamaan pakkotyötä tai muuta pakollista työtä.
 • Syrjinnän kielto = jokaisella on oikeus ihmisoikeuksiin ilman minkäänlaista rotuun, uskontoon, väriin, sukupuoleen, kieleen, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta. Kaikki ovat tasavertaisia lain edessä ja he ovat oikeutettu erotuksetta yhtäläiseen lainsuojaan.
 • Kidutuksen kielto = ketään ei saa kiduttaa, kohdella tai rangaista julmasti eikä epäinhimilliseti tai alentavasti.
 • Mielipiteen- ja sananvapaus = mielipiteen- ja sananvapaus kuuluu kaikille. Kaikilla on myös oikeus olla tulematta häirityksi ja oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta. Vapauksien käyttö merkitsee erityisiä velvollisuuksia ja erityistä vastuuta.Lähteet: http://www.finlex.fi , http://www.oikeusministerio.fi , http://www.ihmisoikeudet.net , http://www.amnesty.fi , http://www.ykliitto.fi ja http://www.europa.nethttp://www.iltalehti.fi/uutiset/2016081622138699_uu.shtml http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016062821810885_ul.shtml http://www.hs.fi/kotimaa/a1434245663383

Tiivistelmä ammatillisesta arvoperustasta

Turvallisuusalan yhteiskunnallisena päämääränä viranomaisten ja muiden kanssa on turvata ihmisten elämän laatu sekä varmistaa yritysten toiminnan häiriöimättömyys ja yhteiskunnan toimivuus. Myös elinympäristön viihtyvyys ja turvallisuus kuuluu turvallisuusalaan. Ammattieettiset arvot ja periaatteet ohaavat turvallisuusalaa ja näitä ovat esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittaminen, tasa-arvo, luotettavuus ja rehellisyys. Turvallisuus on inhimillinen perus tavoite ja se voidaan määrittää hyvien ja tärkeinä pidettyjen asioiden ennustettavuutena.

Hyvien asioiden ennustettavuuden vaarantuminen luo turvattomuutta. Turvattomuus on hyvinvoinnin vajetta ja se voi ilmetä esimerkiksi pelkoina ja huolestuneisuutena.

Turvallisuus on myös yksilön tai organisaation riskien kohtuullisuutta ja niiden hallintaa. Puhuttaessa yritysturvallisuudesta tarkoitetaan yrityksen turvallisuusasioiden kokonaisvaltaista toteuttamista. Yritysturvallisuustyö on ennalta ehkäisevää toimintaa, jolla suojataan muunmuassa henkilöstö ja omaisuus sekä tieto ja ympäristö vahingoilta ja rikollisuudelta. Yritysturvallisuustyön tarkoitus on parantaa tuottavuutta ja minimoida hallitsemattomia turvallisuusriskejä ja parantamalla toimivalmiuksia turvallisuuden pettäessä. Lain säätämä yritysturvallisuustaso on monelle yritykselle vain minimitaso. Omaehtoisella ja tavoitteellisella ennalta ehkäisevällä yritysturvallisuudella vaikutetaan myönteisesti yrityksen resurssien hallintaan, ulkoiseen kuvaan ja kilpailukykyyn.

Turvallisuusalan työntekijä tuntee vastuunsa turvallisuustyön laadukkaasta toteuttamisesta ja sen kehittämisestä. Hyvvä ammattietiikka on turvallisuusalan tärkeimpiä resursseja.

Sisällysluettelo

-Turvallisuuden ylläpitäminen

Mielestäni tarkoittaa sitä että turvallisuus ala tarjoaa erilaisia turvallisuus alan palveluita turvallisuuden lisäämiseksi.

-Turvallisuus alan kehittyminen

Alan toiminta periaatteita ja suunitelmia muokataan ihmisille hyödyllisemmiksi.Tekniikan nopean kehityksen johdosta turvallisuustekniset valvontaratkaisut ovat arkipäivää lähes jokaisessa yrityksessä ja yhteisössä
-Turvallisuus tietoisuuden lisääntyminen

Halutaan tehdä esim. vaikka oma olo tietoisesti turvallisemmaksi.

-Alan ammattinimikkeitä vartija, järjestyksenvalvoja ja turvalaiteasentaja

Jokainen näistä kuuluu “samaan” turvallisuus  kompleksiin jotka tarjoa turvallisuus palveluja  .

-Työvoiman määrän väheneminen työmarkkinoilta

Mielestäni turvallisuus ala työllistää todella hyvin, syynä turvallisuus tietoisuuden lisääntyminen ja maamme sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden lisääminen.

– Uudenlaisia turvallisuuspalveluja

Henkilökohtaiset koteihin ulottuvat turvallisuus- ja hoitopalvelut yleistyvät . Esimerkiksi kansainväliset suuryritykset ovat hyvin riippuvaisia korkeatasoisista turvallisuuspalveluista.

-Yritysten ja julkishallinon turvallisuus toiminta

Pyritään kohottamaan säädösmuutoksilla.Tukee ja edistää rikosten ja onnettomuus-,vaara-ja vahinkotilanteiden ennalta ehkäisyä.