Uhkat 4.2

 • voimahuollon vakavat häiriöt
 • tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt
 • kuljetuslogistiikan vakavat häiriöt
 • yhdyskuntatekniikan vakavat häiriöt
 • elintarvikehuollon vakavat häiriöt
 • rahoitus- ja maksujärjestelmän vakavat häiriöt
 • julkisen talouden rahoituksen saatavuuden häiriintyminen
 • väestön terveyden ja hyvinvoinnin vakavat häiriöt
 • suuronnettomuudet, luonnon ääri-ilmiöt ja ympäristöuhkat
 • terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava rikollisuus
 • rajaturvallisuuden vakavat häiriöt
 • poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus sekä
 • sotilaallisen voiman käyttö.

Voimahuollon vakavat häiriöt

Voimahuollon vakavat häiriöt voivat tarkoittaa esimerkiksi suurten sähköverkkojen sähkökatkoksia .

Linkki:http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014122318951537_uu.shtml

”200 ihmistä jäi tunneiksi ilman sähköjä Enontekiöllä”

Tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt

Esimerkiksi isojen operaatoreiden Elisa, Dna yms.. toiminta häiröitä vaikka puhelinverkon pitkäaikainen katkeaminen tms.

Linkki:http://www.iltalehti.fi/uutiset/2014121618931862_uu.shtml

”Soneran puhelinverkot pahasti juntturassa”

 

 Rahoitus- ja maksujärjestelmän vakavat häiriöt

Rahoitus ja maksujärjestelmien häiriöitä ovat eismerkiksi  tilanteita jolloin rahaliikenne on jostain syystä jumissa eikä raha vaihda tiliä.

Linkki:http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016062821808574_uu.shtml

”Naisen pankkitili tyhjeni yhtäkkiä: Puuttui aikamoinen summa”

 Elintarvikehuollon vakavat häiriöt

Tilanne jossa jostain syystä elintarvikkeita ei pystytä tuottamaan tai sen kuljetus / toimitus ei ole mahdollista jostain syystä.

Linkki:http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015062719941043_uu.shtml

”MTK: Venäjän pakotteista järkyttävät tappiot”

Terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava rikollisuus

Terrorismi on viime aikoina ollut erityisen paljon julkisuudessa Ranskan iskujen myötä. Myös suuret rikollisjengit voivat olla vaaraksi yhteiskunnan ihmisille. Jengien väliset sodat ovat melko tuhoisia.

Linkki:http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2016032321314176_ul.shtml

”Brysselin terrori-isku: Nämä miehet iskivät kentällä”

Lähteet:Iltalehti

 

Tiivistelmä ammatillisesta arvoperustasta

Turvallisuusalan yhteiskunnallisena päämääränä viranomaisten ja muiden kanssa on turvata ihmisten elämän laatu sekä varmistaa yritysten toiminnan häiriöimättömyys ja yhteiskunnan toimivuus. Myös elinympäristön viihtyvyys ja turvallisuus kuuluu turvallisuusalaan. Ammattieettiset arvot ja periaatteet ohaavat turvallisuusalaa ja näitä ovat esimerkiksi ihmisoikeuksien kunnioittaminen, tasa-arvo, luotettavuus ja rehellisyys. Turvallisuus on inhimillinen perus tavoite ja se voidaan määrittää hyvien ja tärkeinä pidettyjen asioiden ennustettavuutena.

Hyvien asioiden ennustettavuuden vaarantuminen luo turvattomuutta. Turvattomuus on hyvinvoinnin vajetta ja se voi ilmetä esimerkiksi pelkoina ja huolestuneisuutena.

Turvallisuus on myös yksilön tai organisaation riskien kohtuullisuutta ja niiden hallintaa. Puhuttaessa yritysturvallisuudesta tarkoitetaan yrityksen turvallisuusasioiden kokonaisvaltaista toteuttamista. Yritysturvallisuustyö on ennalta ehkäisevää toimintaa, jolla suojataan muunmuassa henkilöstö ja omaisuus sekä tieto ja ympäristö vahingoilta ja rikollisuudelta. Yritysturvallisuustyön tarkoitus on parantaa tuottavuutta ja minimoida hallitsemattomia turvallisuusriskejä ja parantamalla toimivalmiuksia turvallisuuden pettäessä. Lain säätämä yritysturvallisuustaso on monelle yritykselle vain minimitaso. Omaehtoisella ja tavoitteellisella ennalta ehkäisevällä yritysturvallisuudella vaikutetaan myönteisesti yrityksen resurssien hallintaan, ulkoiseen kuvaan ja kilpailukykyyn.

Turvallisuusalan työntekijä tuntee vastuunsa turvallisuustyön laadukkaasta toteuttamisesta ja sen kehittämisestä. Hyvvä ammattietiikka on turvallisuusalan tärkeimpiä resursseja.