Fysiikka

 1. Newtonin kolme lakia ovat Jatkuvuudenlaki, dynamiikan peruslaki ja voima ja vastavoima laki.
 2. a) jatkuvuuden laki: jos lasket esineen maahan, eikä siihen kohdistu mitään voimaa se pysyy paikoillaan

b) dynamiikan peruslaki: Jos lyöt tkpllä varasta tällöin tkpn voimaan vaikuttaa massa ja nopeus.

c) Voima ja vastavoima laki: Rakentaessa taloa tulee katon tuissa ottaa huomioon, että talvella se jaksaa kannatella myös katon lisäksi katolla olevaa lunta.

Voiman momentti

1.Momentti eli vääntövoima.

2. Arkielämässä hyödynnän momenttia esimerkiksi korjatessa mopoa.

3. Mitä kovempaan väännät kättä sitä suurempi paine siihen kohdistuu.

Paine

 1. Suure, joka ilmaisee pinta-alaan kohdistuvaa voimaa.
 2. Esim. Baari, psi ja pascal.
 3. Mitä suurempi pinta-ala on sitä pienemmäksi paine muuttu koska se jakaantuu suuremmalle alueelle. Esim Jos verrataan neulan ja puukapulan aiheuttamaa kipua kädelle, on neulan kipu kovempi koska se kohdistaa suuremman paineen pienelle alueelle.
 4. Voima jaettuna pinta-alalla = Paine
 5. Noin tuhat hPa
 6. 1. Absoluuttinen paine: Absoluuttiseksi sanotaan painetta jonka vertailu arvona on ideaalinen tyhjiö.

2. Suhteellinen paine: Suhteellinen paine on mitattu paine ottaen lähtökohdakseen erilainen paine.

3. Alipaine: Alipaine tarkoittaa kohteen pienempää painetta verrattuna ympäristöön.

4. Ylipaine: Ylipaine tarkoittaa kohteen suurempaa painetta verrattuna ympäristöön.

5.Tyhjiö: Tila jossa paine on huomattavasti pienempi kuin maan pinnalla.

6. Matalapaine: Matalapaineessa ilmanpaine on pienempi kuin ympäröivillä alueilla.

7. Korkeapaine: Korkeapaineessa ilmanpaine on suurempi kuin ympäröivillä alueilla.

7.Nyt on matalapaine.  19.5.2017 Lähde: Ilmatieteenlaitos.

8. Turbo ahdetun Bmw:n pakosarjassa.

9.Paine esiintyy turvallisuusalalla turvasumute pullossa.

Tiheys

 1. Suure, joka ilmaisee kappaleen massan suhteessa sen tilavuuteen
 2. Tiheys riippuu paineesta ja lämpötilasta
 3. Vedentiheys 1000kg/m3. Puukauhakelluu koska se on keveämpi mutta sen pinta ala voi olla sama kuin teräs kauhassa. Teräs kauhan tiheys on suurempi.
 4. Teräksen tiheys on 7850 kg/m3. Messingin tiheys on 8800 kg/m3. Teräs vie suuremman tilan kuin messinki koska messinki on tiheämpää ainetta.
 5. Suurissa taphtumissa ihmisten tiheys tietyllä alueella vaihtelee.